< Podavače dlouhých tyčí

Univerzální podavač tyčí Maestro 80 No Limits

Model MAESTRO 80 – NO LIMITS je automatický podavač tyčí, který je schopný podávat tyče o průměrech 10 – 80 mm v jednom vodícím kanále, ideální řešení pro aplikace na CNC soustruh s pevným vřeteníkem pro ty, kdo hledají vysoký výkon a velmi vysokou flexibilitu. Model MAESTRO 80 NO LIMITS je nejlepší v maximalizaci produktivity práce, disponuje extrémní flexibilitou a fyzickou a kognitivní ergonomií – to vše v novém provedení a s moderním DESIGNEM.

 

 

ABACOS® (Adaptive BAr COntrol System)

Skládá se ze speciálních automaticky nastavitelných pouzder, která jsou schopna tlumit vibrace tyče a zároveň upínat tlačnou tyč, aniž by bylo nutné měnit vodicí kanál.

 

HANDYLOQ® a VDC® (VIBRA-DAMP COLLET)

HANDYLOQ® je patentovaný systém společnosti IEMCA, který slouží k rychlému zasunutí kleštiny do rotační sestavy a umožňuje obsluze ruční výměnu kleštiny bez použití nářadí.

VDC® je patentovaná kleština IEMCA, která tlumí vibrace tyče snížením amplitudy jejího kmitání.
Tato nová generace VDC® snižuje ohybové a torzní namáhání tyče a odděluje rotaci tyče od pohybu rotační soustavy jednotka-kleština.
Systém VDC® nabízí naprostou flexibilitu zákazníkovi, který bude moci přizpůsobit průměr kleštiny opracovávané tyči.

 

BLÍŽ NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM!

MAESTRO® je podavač tyčí s nejkratší instalační vzdáleností.
Díky systému ABACOS® je možné použít krátké tlačné tyče, čímž se zkrátí instalační vzdálenost mezi podavačem tyčí a soustruhem.

 

MAXIMALIZACE PRODUKTIVITY

MAESTRO® neklade žádné meze vaší touze po efektivitě. Umožňuje:

1. Zkrátit dobu přestavby téměř na nulu.
2. Zkrátit dobu výměny tyčí na 30 sekund
3. Dosažení maximálních otáček povolených soustruhem při každé konfiguraci

Pro změnu průměru obráběné tyče stačí:

1. Nastavit nový průměr na panelu obsluhy: zásobník se automaticky přizpůsobí.
2. Ručně vyměnit upínací kleštinu pomocí rychlospojky HANDYLOQ®.

 • Kulaté tyče

  10 – 80 mm

 • Šestihranné tyče

  10 – 65 mm

 • Čtyřhranné tyče

  10 – 50 mm

 • Délka tyčí

  1000 – 4200 mm

 • Pevný vřeteník

  Ano

 • Posuvný vřeteník

  Ne

 • K dispozici MP zásobník

  Ano, 330 mm

 • K dispozici UP zásobník

  440 mm užitkové plochy (kterou lze rozšířit až na 740 mm) + 3 tyče na řetězech

 • K dispozici P zásobník

  Ne

 • K dispozici F zásobník

  Ne

 • K dispozici OAB zásobník

  Ano, 2.5 tuny

 • Délka zbytku tyče

  110 – 400 mm

 • Čas pro výměnu tyče

  30 sec

 • Hmotnost tyče

  Max 180 kg

 • Hmotnost podavače

  Ver. 32 – 1800 kg

 • Počet vřeten

  1

 • Reverzibilita zásobníku

  Ano

 • Rychlost posunu

  500 mm/sec.

 • Zpáteční rychlost

  1000 mm/sec.

 • Stlačený vzduch

  6 bar

 • Instalovaný výkon

  2,3 kW

 • Napájecí napětí

  230 / 400 Volt

Příklady instalací podavače

Ke stáhnutí

MAESTRO-52-80-100.pdf